Suliranin sa panitikang filipino

Ayon sa kanila mas Interesting ang mga akda na nakalimbag sa Ingles. Samakatuwid hindi matutumbasan ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang bansa. Magbigay ng insentibo sa mga mag-aaral na gumagamit ng wikang Filipino sa talakayan sa klase at bigyan ng magaang parusa ang gumagamit ng wikang Ingles sa mga talakayan sa klase ng Filipino.

Para sa mga mananaliksik, dapat ang mga estudyante ay makadalo sa ibat-ibang seminar at book fair na puro librong tagalog ang makikita nila na marami rin namang magagandang likha ang kapwa nilang Pilipino. Para kay Lumbera, na kahihirang lamang bilang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, mahalagang isulong ang pagpapahalaga sa sariling panitikan na kaakibat ang estado ng pulitika at kultura sa bansa.

Sina Erlinda Francia Rustia at Manuel Viray, mga propesor at batikang manunulat sa UST, ang mga pangunahing nakapagbigay impluwensiya sa kanyang pagkakatuto at pagsusulat ng panitikan. Sinaunang Panitikan sa Pilipinas Katulad ng maraming mga banyagang kabihasnan, mayroon nang panitikan sa Pilipinas noong unang mga kapanahunan.

Gumamit ng multimedia sa pagtuturo ng mga akda vcd,dvd etc. Mas mahilig magbasa ng mga babasahing nakalimbag sa Ingles kaysa sa mga librong nakalimbag sa Filipino ang mga estudyante ng ILAM-Kolehiyo ng Komersiyo.

Makatutulong ang internet sa pagdaragdag ng kaalaman ng guro pagdating sa pagtuturo ng istruktura ng gramatika.

Panitikan sa Pilipinas

At ibibgay ang mga dahilan kung bakit ito ang binabasa ng mga magaaral. Isinagawa ng mga mananaliksik ang sumusunod na mga hakbang upang maisakatuparan ang kanilang pag-aaral: Dagdag pa niya, iilan lamang ang interesado sa panitikang Filipino dahil nakatuon sila sa pagbabasa ng mga klasiko ng ibang bansa.

Pag-analisa ng mga nakalap na datos Mula sa mga datos, nakagawa ang mga mananaliksik ng isang simpleng statistics. Pasasalamat Ang mga mananaliksik ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa pagagabay sa kanila habang ginagawa ang pananaliksik na ito.

At kung bakit nagkakaroon ng oras magbasa ang mga estudyante ng mga librong nakasulat sa Ingles kaysa sa Filipino. Sinasabing mataas ang panitikan dahil mataas ang teorya at pamimilosopo.

Ang Wikang Filipino sa Makabagong Panahon (Isang Pananaliksik)

Ang mga importanteng bahagi nito na makakatulong sa pananaliksik na ito ay nilikom ng mga mananaliksik. Oras na itinakda para sa asignatura. Saklaw at Delimitasyon Ang pokus ng pananaliksik na ito ay ang mga akdang nakasulat sa wikang Filipino.

Pakikibaka sa makabayang panitikan

Ayon sa Bookware, bagaman hinulma ang kanilang mga libro para sa masa, isinasaisip din nila ang intelektuwal na kapakanan ng kanilang mga mambabasa kahit sa mababaw na antas lamang.MGA SULIRANIN NG MGA.

MGA POSIBLENG SOLUSYON SA GURO SA PAGTUTURO NG BAWAT SULIRANIN FILIPINO Higit na makakatulong sa guro at sa mga mag-aaral ang magkaroon. Matututuhan mo rin ang tatlong uri ng panitikan ayon sa anyo.

Basahin Natin Ito Ang panitikang Filipino ay isang napakalawak na larangan.

MGA SULIRANIN NG MGA GURO SA PAGTUTURO NG FILIPINO

Napapangkat ito sadalawang paraan ng pag-uuri: ang una ay ayon sa paghahalin at ang pangalawa ay ayonsa anyo. Ang panitikan ayon sa paghahalin Ayon sa paghahalin, ang panitikan ay napapangkat sa dalawa. Suliranin sa panitikan. Sa ngayon, malaking suliranin ng panitikang Filipino ang kakulangan, kung hindi man kawalan, ng mga tumatangkilik at nagbabasa ng mga akdang nakasulat sa wika.

Subalit hindi pa rin tumitigil ang ating mga manunulat tulad ni Lumbera sa paghahanap ng paraan upang pag-ibayuhin ang paggamit ng wika sa panitikan. Sa pangkalahatang resulta, makikita sa talahanayan na halos lahat ng mga mag-aaral/kalahok ay sumang-ayon sa pagbabago/pag-unlad ng Wikang Filipino sa kasalukuyan at ang kahalagahan nito.

Base rin sa datos sa ibabaw, masasabing ang pagbabago/pag-unlad ng Wikang Filipino sa kasalukuyan ay epektibo na nakatulong sa pamumuhay at lipunan. VI. Marami silang ibat-ibang opinyon para dito. Nakakabiglang malaman na mas maraming estudyante ng ILAM ang mas naiintindihan ang babasahing Ingles kaysa sa Filipino.

Ayon sa kanila mas Interesting ang mga akda na nakalimbag sa Ingles. May mga naagsabi na “. 8 Panitikang Pilipino Filipino Modyul para sa Mag-aaral Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Panitikang Pilipino – Ikawalong Baitang Filipino – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon, ISBN: Paunawa hinggil sa karapatang-sipi.

Download
Suliranin sa panitikang filipino
Rated 4/5 based on 9 review